Skihpárs filosofi

“Det sägs att hunden är människans bästa vän, men är vi hundens bästa vän”?

 

För mig baserar livet tillsammans med hundar på samarbete mellan människa och hund utan konflikter.

Samarbetet och synergieffekten är också skälet varför hunddjur väljer att leva i flock. Det gäller att hjälpa varandra och att utnyttja var och ens talang på jakt, upptäckten av fara eller att hjälpa till med att föda upp valparna.

Våra hundar önskar att vi ger dem:

-trygghet, skydd
-klara entydiga och rättvisa regler (gränser).
-tydliga signaler
-ett liv där de får vara med (vara tillsammans med husse, matte, (familjen)
-aktivering
-mat

Alla hundar såsom alla människor är individer. Det finns inte den enda metoden som får saken att fungera. Därför är det så att varenda ekipage ska hitta den individuella vägen att kunna samarbeta.
Att hitta och bygga ut den individuella vägen till ett harmoniskt liv mellan hund och människan, ser jag som en av de viktigaste uppgifterna!

Det spelar ingen roll om det är en vuxen hund som visar problembeteenden eller en valp eller unghund, kanske i slyngelåldern, du kommer till mig med.

Alla är välkomna hos Skihpár!

“Du får alltid det vad Du förstärker, inte nödvändigtvis det Du vill ha!”
(Bob Bailey)

Att vilja ändra en annans beteende betyder ofta att se på sitt eget beteende först. Därtill ska man vara beredd på att ändra sitt eget beteende också.

Min filosofi står för mjuka metoder. Skihpár distanserar sig också från alla möjliga hjälpmedel som tillför obehag och eller skapar rädsla hos hundarna.

Tyvärr finns sådana saker fritt tillgänglig att köpa och hundägarna vill genom att använda dem, bli av med symptomer utan att de frågar sig efter orsakerna till beteendet. Ett sådant agerande är inte rättvist mot hunden och i alla fall ofta en moralisk fråga.

Dessutom hyser deras användning andra stora faror för hundens och människans hälsa som inte kan förnekas.