Utbildningar och vidareutbildningar

Aktiv medlem och instruktör inom tyska brukshundklubben .
Instruktör inom Tysklands största klubb för Hovawarthundar

  • hundbeteendeanalytiker på Hundcampus (40 veckor utbildningstid, etologi Lars Fält)
  • medarbete i ett hundutbildningscentrum  (ett år)
  • House Of Learning, Chicken Camp Introduktion (Marie Fogelquist)
  • Seminarium med Anders Hallgren  “Stress hos hundar”
  • Temakväll med Anders Hallgren “Hundens psyke och hundägarens” på Hundägarskolan i Nora
  • Utbildat i “specialsök som aktivering” på Hundcampus (Gun-Marie Hedberg, Lars Fält,Tobias Gustavsson numera SWDI)
  • Instruktör för olika specialsökshund ekipage på Hundcampus
  • Instruktör på hundaktiveringskurser på Hundcampus
  • 2012 kurs med SWDI Swedish Working dog Institute, “den viktiga leken”, inlärning spår/hårda spår, Spårhunden och Lukterna
2014 kurs ID Specialspår med Christer Hansson

2015 kurshelg med Eva Bodfäldt