Vad är människan utan djuren? Vore alla djur borta, så skulle människan dö på grund av andlig ensamhet. Allt vad som händer med djuren, kommer att hända med människan!
Allt är allt och allt hänger ihop!
“   

(Indian hövding Seattle 1855)